רמת השרון 3

מגרש: 400 מ"ר

אדריכלות: לב גרגיר

פיקוח: גדי גודוביץ

גינון: איתי קינן

גינה קטנה למשפחה צעירה. מדרגות בזלת מרחפות מלוות את המהלך את הכניסה ומשם יורדות אל

הגינה האחורית המשמשת לאירוח ולמשחק עבור הילדים.

עיצוב ובניית אתרים עיצוב ובניית אתרים